ნონა ბაღდადიშვილი

ნონა ბაღდადიშვილი
ფოტო და სხივური თერაპიის დეპარტამენტი - დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დერმატო-ვენეროლოგი
 • პერსონალური ინფორმაცია
  • უნივერსიტეტი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
  • დაბადების თარიღი: 29 აგვისტო, 1960
  • მობ: +995 599 50 45 59
  • ელ-ფოსტა: nona.bagdadishvili@mail.ru
 • განრიგი
  • ორშ-პარ: 09:00 - 17:00

შპს „კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი.
ვიწრო სპეციალობა – ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი, ფოტო და ფიზიოთერაპიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

განათლება:

1981-1987 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი; სამკურნალო ფაკულტეტი;

1991-1993 წწ. Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт г. Москва, клиническая ординатура

1994 წწ. თბილისის სამედიცინო აკადემია, კვალიფიკაცია კანისა და ვენსნეულებათა თანამედროვე დიაგნოსტიკა და მკურნალობის საკითხები.

1994წ Clinical practise in phototherapy at Medical Center “Juvenus”, Austria

1994-2008 წწ. ე. ფიფიას სახ. საავადმყოფო, ფოტოთერაპიის განყოფილების ხელმძღვანელი.

2008 -დღემდე ფოტო და ფიზოითერაპიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, შპს. “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი”.

2014 წ – Clinical practise in phototherapy at Department of Dermatology, Sheba Medical Center Tel Hashomer Hospital, Israel

აქტივობა:

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის წევრი (GADV),

The European Hair Research Society (EHRS), member

The European Society for Photodermatology (ESPD), member

The Israel Society for Photodermatology (ISPD), member

International Society of Teledermatology (ISTD), member

დერმატო-ვენეროლოგიის სარეზიდენტო პროგრამის ლოკალური ხელმძღვანელი.

სამეცნიერო ნაშრომი:

მონაწილეობა საერთაშორისო, ადგილობრივ , კონგრესებში , კონფერენციებზე, სიმპოზიუმებსა და ტრენინგებზე, როგორც მომხსენებლის ისე მსმენელის სტატუსით.