თმა და ფრჩხილი

IMG_2420
IMG_2374
IMG_2637
 • კანის დანამატების (თმა, ფრჩხილი) პათოლოგიების დიგნოსტირება და მკურნალობა უახლესი მეთოდებით.
 • თავის თმიანი არის კანისა და თმის პათოლოგიების დიაგნოსტირება თანამედროვე ციფრული ტრიქოსკოპიული მეთოდით, მიზეზების დადგენა და მკურნალობა.

პოდოლოგიურ კაბინეტი –

თანამედროვე პოდოლოგიური აპარატური და ლაზერით დისტროფიული და სოკოთი დაავადებული ფრჩხილების მოცილება და მკურნალობა, ჰიპერკერატოზული კანისა და ნაპრალების დამუშავება, ჩაბრუნებული ფრჩხილის და კოჟიჟის მკურნალობა უსისხლოდ და უმტკივნეოლო მეთოდებით.

80

გამოცდილება

30000

კმაყოფილი პაციენტი

60

ექიმები და მედ. პერსონალი

ჩვენი ექიმები

ლიკა ბარელაძე

დერმატო-ვენეროლოგი

ნინო ჯაში

დერმატო-ვენეროლოგი

პირველადი კონსულტაციები

 • ZZZA90 – ამბულატორიული ვიზიტი დერმატო-ვენეროლოგთან, პაციენტთა პირველადი კონსულტაცია – ფასი 50 ლარი
 • ZZZA90 – ამბულატორული ვიზიტი დერმატოვენეროლოგთან, პაციენტთა პირველადი კონსულტაცია (პუვა-თერაპიის კაბინეტი) – ფასი 50 ლარი
 • ZZZA90 – ამბულატორული ვიზიტი დერმატოვენეროლოგთან, პაციენტთა პირველადი კონსულტაცია პროფესორთან – ფასი 60 ლარი

მეორადი კონსულტაციები

 • ZZZA90 – პაციენტთა მეორადი კონსულტაცია – ფასი 40 ლარი (მეორადი ვიზიტი ამბულატორიული ბარათის გასხნიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში (ჩათვლით) არის უფასო. ყოველი მეორადი ვიზიტიდან შემდგომი 7 კალენდარული დღის ჩათვლით ექიმთან ვიზიტი არის უფასო)
 • ZZZA90 – პაციენტთა მეორადი კონსულტაცია პროფესორთან – ფასი 50 ლარი (მეორადი ვიზიტი ამბულატორიული ბარათის გასხნიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში (ჩათვლით) არის უფასო. ყოველი მეორადი ვიზიტიდან შემდგომი 7 კალენდარული დღის ჩათვლით ექიმთან ვიზიტი არის უფასო)
 • QXXX99 – სამკურნალო მეზოთერაპია (პრეპარატის გარეშე) – ფასი 25 ლარი
 • QXXX99 – პლაზმოლიფტინგი – ფასი 120 ლარი

ციფრული დერმატოსკოპით თმის ცვენის დიაგნოსტიკა

 • – ტრიქოსკანი – ფასი 50 ლარი

ოპტიკურ-დიაგნოსტიკური დანადგარი პროგრამული უზრუნველყოფით – “Green Light” – თმის ცვენის დიაგნოსტიკა

 • QXFA91-2 – ტრიქოსკოპია – ფასი 50 ლარი

პოდოლოგიური კაბინეტის პროცედურები

 • QCSH00 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (1 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 105 ლარი
 • QCSH00 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (2 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 205 ლარი
 • QCSH00 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (3_6 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 350 ლარი
 • QCSH00 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (7_10 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 500 ლარი
 • QCSH00 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (11_15 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 550 ლარი
 • QCSH00 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (16_20 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 605 ლარი
 • QCSH00 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის მეორადი დამუშავება აპარატული მეთოდით (1_5 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 80 ლარი
 • QCSH00 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის მეორადი დამუშავება აპარატული მეთოდით (6-10 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 100 ლარი
 • QCSH00 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის მეორადი დამუშავება აპარატული მეთოდით (10-ზე მეტი ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 150 ლარი
 • QCSH00 – გრიფოზიანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (1 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 185 ლარი
 • QCSH00 – გრიფოზიანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (2 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 330 ლარი
 • ZQXA00 – კოჟიჟის დამუშავება აპარატული მეთოდით (1 ცალი) – ფასი 80 ლარი
 • ZQXA00 – კოჟიჟის დამუშავება აპარატული მეთოდით მეორადად – ფასი 80 ლარი
 • QXXX12 – მეჭეჭის დამუშავება აპარატული მეთოდით (1 ცალი) – ფასი 80 ლარი
 • QXXX12 – მეჭეჭების მეორადი დამუშავება აპარატული მეთოდით – ფასი 60 ლარი
 • QDSH20 – ჩაბრუნებული ფრჩხილის მკურნალობა (1 ფრჩხილი პირველადი სკობა) – ფასი 400 ლარი
 • QDSH20 – ჩაბრუნებული ფრჩხილის მკურნალობა (2 ფრჩხილი პირველადი სკობა) – ფასი 600 ლარი
 • QDSH20 – ჩაბრუნებული ფრჩხილის მეორადი სკობა – ფასი 60 ლარი
 • QXSB – ჰიპერკერატოზული კანის და ნაპრალების დამუშავება აპარატული მეთოდით (1 ტერფი) – ფასი 100 ლარი
 • QXSB – ჰიპერკერატოზული კანის და ნაპრალების დამუშავება აპარატული მეთოდით მეორადად – ფასი 80 ლარი

კომპლექსური მკურნალობა: დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით + ლაზერული თერაპია(თმა და ფრჩხილი)

  • QCSA40 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (1 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 175 ლარი
  • QCSA40 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (2 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 250 ლარი
  • QCSA40 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (3_6 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 450 ლარი
  • QCSA40 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (7_10 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 600 ლარი
  • QCSA40 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (11_15 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 650 ლარი
  • QCSA40 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის დამუშავება აპარატული მეთოდით (16_20 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 800 ლარი

<

 • QCSA40 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის მეორადი დამუშავება აპარატული მეთოდით (1_5 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 95 ლარი
 • QCSA40 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის მეორადი დამუშავება აპარატული მეთოდით (6_10 ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 150 ლარი
 • QCSA40 – დისტროფიული და სოკოვანი ფრჩხილის მეორადი დამუშავება აპარატული მეთოდით (10-ზე მეტი ფრჩხილი)(ხელის,ფეხის) – ფასი 200 ლარი

**ფასები განკუთვნილია მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის**